Projektas „Gėrio link“

Mokslo metų eigoje buvo vykdomas socializacijos programos projektas ,,Gėrio link“. Šį projektą vykdė socialinė pedagogė Birutė Andziulienė ir tikybos mokytoja Rima Tulauskienė. Jo metu buvo skiriamas didžiausias dėmesys atsakomybei, tolerancijai draugui, norui bendrauti ir bendradarbiauti. Visi mokyklos bendruomenės nariai noriai dalyvavo projekto įgyvendinime. Projekto metu vyko akcija ,,Taupukas“. Į šią akciją aktyviai įsijungė visa mokyklos bendruomenė. Surinkome 3740,5 tonų makulatūros. Projekto metu buvo vykdomos akcijos ,,Apglėbkim rankomis mokyklą“, ,,Duok ranką“, ,,Tolerancijos laivas“, ,,Ar tu saugus mokykloje“. Ketvirtų klasių mokiniai kūrė Gerumo receptus, o mažesnieji piešė piešinius apie draugystę, bibliotekoje buvo vyko knygų parodėlė ,,Gerumo pamokėlės“, kurią paruošė bibliotekininkė R. Poderienė. Mokiniai piešė plakatus apie gerumą. Projekto pabaigą gruodžio mėnesį vainikavo prevencinis renginys ,,Gerumo angelai“. Jo metu bendruomenės nariams, kurie savo gerumu dalijasi su kitais, buvo teikiamos nominacijos - ,,Gerumo angelai“, kuriuos sukūrė dailės mokytoja Nijolė Buslienė. Gražų muzikinį foną renginiui padėjo sukurti mokytoja A. Dagienė ir mokytoja Nijolė Akelaitienė.

Aktyviai dalyvaudami projekte, vaikai įgijo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių. Savo įdomiais, originaliais darbais ir nuoširdžiu bendravimu sukūrė saugią, patrauklią aplinką, pasijuto svarbiais mokyklos bendruomenės nariais.

Šis projektas mokykloje buvo vykdomas antri metai. Projekto dalyvių apklausa ir pasiekti rezultatai parodė, kad mokiniams patiko dalyvauti šioje veikloje. Tikimasi, kad ir kitais metais mokiniai galės ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, stengsis būti nuoširdesniais ir paslaugesniais ir galės tapti svarbiais mokyklos bendruomenės nariais.

Nuotrauka 1
Nuotrauka 2
Nuotrauka 3
Nuotrauka 4
Nuotrauka 5
Nuotrauka 6
Nuotrauka 7
Nuotrauka 8
Nuotrauka 9

DĖMESIO!

Moksleivių rudens atostogos pailgintos dviem dienomis, todėl į mokyklą vaikai grįžta lapkričio 10 dieną.