Vaikų vasaros poilsio stovykla „Kūlverstukas-4“

Birželio 8-12 dienomis mokykloje vyko „Kulverstuko“ stovykla pakvietusi 30 mokinių. Penkias dienas vaikai turiningai leido laisvalaikį, žaidė, piešė, sportavo, mokėsi dirbti komandoje. Stovyklos metu gamino sveikinimus draugams, ugdė įvairius meninius gebėjimus. Lankėsi Lietuvos kinologų draugijos mokymo centre. Kuriame vaikai mokėsi kaip elgtis su svetimais šunimis, sužinojo kaip apsiginti nuo puolamo šuns. Stebėjo dresiruotų šunų pasirodymus. Gėrėjosi Vilniaus katedra, Aušros vartais bei Gedimino pilimi. Akvilė Krunglevičienė supažindino stovyklautojus su policininko darbo specifika, mokė daryti atšvaitus. Vyko įvairios sportinės varžybos, kurios dalyviams teikė daug gerų emocijų. Neišdildomą įspūdį paliko susitikimas su Višakio Rūdos Kultūros centro vadove Birute Kerušauskiene, kuri vaikams pasakojo apie Višakio Rūdos įžymius žmones ir jų veiklas. Stovyklautojai uždegė žvakeles prie Dovydaičiui skirto paminklo ir tylos minute pagerbė jų atminimą. Gėrėjosi Šaltinėlio taku pasipuošusiu keturiomis skulptūromis: „Jėzus – gamtos valdovas“, „Gyvenimo sankryža“, „Jėzus prikelia iš numirusiųjų“ ir „Piktųjų dvasių sutramdymas“. Miško aikštelėje lankėsi miškinukų karalystėje, kurioje surado lobį. Stovyklos uždarymo proga paruošė programą, kurioje dalyvavo mokyklos direktorė Lina Laužaitienė. Direktorė padėkojo mokytojoms Odetai Gerulienei ir Dalei Kriščiūnienei už gražias akimirkas suteiktas vaikams stovyklos metu. Įteikė vaikučiams padėkos raštus ir prisiminimo dovanėles už šaunu dalyvavimą stovyklos veiklose. Vaikai didelį ačiū tarė Kazlų Rūdos savivaldybei už paramą, mokyklos direktorei ir pedagogėms padėjusioms linksmai praleisti laisvalaikį.

Nuotraukų albumas: „Kūlverstukas 2015“

DĖMESIO!

Moksleivių rudens atostogos pailgintos dviem dienomis, todėl į mokyklą vaikai grįžta lapkričio 10 dieną.