KAZLŲ RŪDOS JUBILIEJUI - 270 METŲ

BRANGUS MIESTELI MANO,
IŠSŪPUOTAS LOPŠY PUŠŲ, BERŽŲ IR ĄŽUOLŲ,
PER LIETŲ ŠVELNIŲ LIEPŲ IŠBUČIUOTAS,
PAŽADINTAS ŪKSMINGŲ TRAUKINIŲ...

SAPNE BRENDU PER BALTĄ BALTĄ SNIEGĄ
Į GIMTĄJĮ MIESTELĮ TARP MIŠKŲ, -
KAŽKUR PUSNY VAIKYSTĖ MANO MIEGA,
O AŠ TOLYN BRENDU, BRENDU, BRENDU...

STAIGA SUSTOJU. MANO SIELA MENA
SMĖLĖTAS, VĖJO GENAMAS GATVES,
MENU KNYGYNĄ, PAŠTĄ, NET IR TURGŲ SENĄ,
ARKLIUKĄ SUNKIAI TRAUKIANTĮ ROGES.

KAŽKUR TOLI VAIZDUOTĖJE ATGYJA
„SIAURUKO“ BĖGIAI, GREITAI DINGSTANTYS MIŠKE,
LAKI VAIZDUOTĖ MANO – LYG PLONYTĖS GIJOS,
TARSI VORATINKLIS TIRŠTAM RŪKE:

TAI BASOS KOJOS BRAIDO KARŠTĄ SMĖLĮ
TAI AKMENYS ANT KELIO VELNIŠKAI KARŠTI,
TAI TRAUKINIAI RYTINIAI PER ANKSTI PRIKĖLĖ
SNAUDŽIANTĮ PARKĄ MIESTO PAKRAŠTY...

PAMIRŠTI NEGALIU SALDAUS ALYVŲ KVAPO,
LAKŠTINGALŲ SVAIGINANČIOS GIESMĖS,
MIESTO CENTRE, PRIE SIAURO SKVERO TAKO,
SUOLELIO SENO, ANT KURIO KITI SĖDĖS...

NAUJAS KARTAS Į KELIĄ PALYDĖSIU
TARP MIŠKO ŽALUMOS, PO MĖLYNU DANGUM,
O KAZLŲ RŪDAI ŠIRDIMI DĖKOSIU
UŽ TAI, KAD ČIA GIMIAU ŽMOGUM.

GYVUOK PER AMŽIUS, MANO GIMTAS MIESTE,
PAGIRDYTAS SALDŽIA KLEVŲ SULA.
LINKIU, KAD ATEITIS GRAŽI LYDĖTŲ,
STIPRYBĖS IR VILTIES JI BŪTŲ KUPINA.

ALBINA VYŠNIAUSKIENĖ

2014 METAI

DĖMESIO!

Moksleivių rudens atostogos pailgintos dviem dienomis, todėl į mokyklą vaikai grįžta lapkričio 10 dieną.