Vaikų vasaros poilsio stovykla ,,Kūlverstukas-3“

Birželio 11- 15 dienomis Kazlų Rūdos pradinės mokyklos moksleiviai buvo pakviesti į stovyklą ,,Kūlverstukas-3“. Pirmąją dieną moksleiviai susipažino, mokytojos D. Kriščiūnienė ir O. Gerulienė pristatė stovyklos programą. Stovyklos atidarymo metu sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė L. Laužaitienė ir kiti svečiai. Stovyklautojai pristatė savo meninę programėlę, linksmai šoko, dainavo, deklamavo eilėraštukus. Po sočių pietų krykštė mokyklos stadione, dalyvavo kvadrato ir futboliuko varžybose. Sekančią dieną aplankė žydintį Druskininkų miestą, gėrėjosi grojančiais fontanais, pabuvojo M. K. Čiurlionio namelyje, susipažino su jo biografija, gėrėjosi paveikslais. Buvo šiltai sutikti ,,Girių Aide“. Ten daug pokštų krėtė raganos, plėšikai, nykštukai ir kiti miško gyventojai. Pasisotinę vyko į ,,Grūto parką“, kuriame matė įvairių paukščių ir gyvūnų. Labiausiai nustebino, kengūra, strutis, baltasis povas ir meškutė besisupanti ant padangos. Jos pavyzdžiu pasekė ir vaikai, suposi kiek širdelė geidė. Pailsėję keliavo Grūto parku ir klausėsi pasakojimo apie Sibiro kankinius. Truputį pavargo, tačiau kitą dieną visi žvalūs žingeidūs ir susirinko į stovyklą.

Stovyklautojus aplankė Marijampolės AVPK Kalvarijos PK VTS policijos tyrėja- kinologė Daiva Kvedarienė su tarnybiniu šuniu Grantu. Ji įdomiai pateikė šuns Granto atliekamo darbo pavyzdžių, demonstravo, kaip jis vykdo paskirtas užduotis, išsamiai ir kantriai atsakinėjo į vaikų užduodamus klausimus. Po Granto pasirodymo, šunelis mėgavosi užtarnauta pertrauka, bei vaikų dovanotu maistu. Marijampolės AVPK Kazlų Rūdos policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus specialistė Akvilė Dekaminavičiūtė stovyklautojus supažindino su policininko darbo specifika. Vaikai noriai apžiūrėjo atvykusį policijos tarnybinį automobilį, bendravo su policijos darbuotojais, klausė pasakojimų apie kinologo, apylinkės inspektoriaus, nepilnamečių reikalų pareigūno, kriminalinės policijos tyrėjo, patrulio darbą, bei aktyviai dalyvaudami diskusijoje buvo apdovanoti dovanėlėmis.

Gedulo ir Vilties dieną vyko į Višakio Rūdą. Ten šiltai pasitiko parapijos klebonas V. Striokas ir kultūros namų direktorė M. Klimavičienė. Vaikai įdėmiai klausė klebono pasakojimų apie to krašto muziejuje esančius eksponatus, giedojo su vaikais iš senojo Mišiolo, bėgiojo linksmais kalneliais. Tačiau kleboną aplenkti pavyko tik vienam berniukui. Pasisveikinę su Marija prie šaltinėlio dalyvavo šv. Mišiose. Stovyklautojus palaimino klebonas ir svečias kunigas I. Plioraitis. Po šv. Mišių keliavome partizanų takais ir klausėmės pasakojimų apie Lietuvos didvyrius, prie paminklų skautai uždegė žvakeles. Kelionės pabaigoje ,,Girinis su nykštukais“ iškrėtė saldinį pokštą, kurį patys turėjo surasti. Pavargo, tačiau širdyje visiems buvo gera.

Smagu „Kūlverstuko“ stovykloje žaisti, dūkti, iškylauti, parašę laiškus jam, lauksime kitų metų kad vėl galėtume džiaugtis jo dovanomis ir laikraštėliu primenančiu nuostabias akimirkas. Jaučiame jog tapome linksmais ir ištvermingais ,,kulverstukais“ už tai tariame didelį ačiū Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai, paskyrusiai finansavimą.

Nuotrauka 1
Nuotrauka 2
Nuotrauka 3
Nuotrauka 4

DĖMESIO!

Moksleivių rudens atostogos pailgintos dviem dienomis, todėl į mokyklą vaikai grįžta lapkričio 10 dieną.